Duurzaamheid

SAMEN GROEIEN IN EEN DUURZAME WERELD

Wij danken ons bestaansrecht aan wat de aarde voorbrengt. Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat duurzaamheid één van onze speerpunten binnen onze bedrijven is. Wij willen nu én in de toekomst lekker en gezond voedsel voortbrengen. Daarom telen wij op innovatieve wijze en maken we gebruik van de nieuwste technieken en inzichten. Enkele voorbeelden waaruit dit blijkt zijn een circulair watersysteem, zonnepanelen voor groene stroom, inzet van biologische gewasbescherming en robotisering. Hier leest u meer over deze onderwerpen.

WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN EEN DUURZAME SAMENWERKING

Hoe doen wij dit?

Schoon water

Duurzaam watergebruik is van groot belang voor ons milieu. Wij gaan zuinig om met onze natuurlijke bronnen. Een circulair watersysteem zorgt ervoor dat het water welke wij uit de natuur ontvangen en gebruiken in onze teelten gezuiverd wordt voordat het weer in de natuur wordt opgenomen. Regenwater wordt opgevangen in een bassin. Dit gebruiken wij om onze planten te laten groeien en in de teelt van het fruit.

Wij hebben trayvelden voor het opkweken van onze planten. Overtollig water wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. Bijvoorbeeld in de productie van onze aardbeien. De aardbeienplanten staan op stellingen en ook hier wordt het overtollig water opgevangen. Vervolgens gaat het water door filters waar restanten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen eruit gefilterd worden. Zo zorgen we ervoor dat we het water dat we gebruiken zo zuiver mogelijk weer terugbrengen in de natuur.

Bedekte teelt van aardbeien en frambozen

Aardbeien worden op stellingen geteeld in tunnels, onder regenkappen of in de kas. Zo kunnen we de planten beter beschermen tegen extreme weersinvloeden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen we hierdoor beperken. Bovendien kunnen onze medewerkers staand het fruit plukken. Dat is beter voor de gezondheid van onze plukkers.

Groene energie

De kwaliteit van onze aardbeien, frambozen en prei waarborgen wij door deze direct na het oogsten te verpakken en te koelen in onze koelcellen. Daarnaast hebben wij koelcellen voor de opslag van onze planten die in het najaar gerooid worden. Dat kost energie. Wij hebben de daken van onze loodsen voorzien van zonnepanelen en gebruiken daarvoor zoveel mogelijk groene energie voor onze koelcellen en overige installaties.

Ontwikkeling in biologische gewasbescherming

Een ecologische balans in onze omgeving is van groot belang. Hommels en bijen zijn voor ons van onschatbare waarde! Bijen en hommels zorgen voor de bestuiving waardoor er vruchten aan onze planten komen. Wij zetten ons in om gewasbescherming in onze teelten tot een minimum te beperken. Ziektes, plagen en schimmels bestrijden we waar mogelijk met biologische middelen. Wij investeren in onderzoek naar oplossingen om schadelijke middelen te vervangen door groene alternatieven. Op een groot deel van ons areaal bestrijden we inmiddels schadelijke insecten zoals de trips, door inzet van nuttige insecten.

Robotisering

Ook in de tuinbouw ontwikkelt de techniek zich in een rap tempo. Machines maken het werk lichter. Robots worden ontwikkeld om repeterende werkzaamheden over te nemen. Wij werken met een plugplantmachine voor het automatisch zetten van stekjes. Daarnaast investeren wij in de ontwikkeling van een aardbeienplukrobot die bij het oogsten van het fruit wordt ingezet. Tevens is deze robot op termijn in staat het gewas te scannen waardoor ziektes, plagen en schimmels eerder herkend worden en direct behandeld kunnen worden. Dit levert een betere kwaliteit op en vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: